اطلاعات شما

ایران

اطلاعات بیشتر

سفارش شما

محصول مجموع
قیمت کل 0 ریال
مجموع 0 ریال

این انتشارات کتاب‌هایی در زمینه یادگیری علوم و فنون در زمینه‌های مکانیک، برق، الکترونیک، کشاورزی، محیط زیست، گل‌آرایی و … دارد که می‌توانند به عنوان منبع اصلی و فرعی برای دانشگاه و علم‌آموزی قرار بگیرند.