چگونه مفاهیم علوم را آموزش دهیم؟ (قسمت1)

چگونه مفاهیم علوم را آموزش دهیم؟ (قسمت1)

مشاهده کنید ...
چگونه مفاهیم علوم را آموزش دهیم؟ (قسمت2)

چگونه مفاهیم علوم را آموزش دهیم؟ (قسمت2)

مشاهده کنید ...
نحو‌ه‌ی کار با کتاب‌های علوم (قسمت3)

نحو‌ه‌ی کار با کتاب‌های علوم (قسمت3)

مشاهده کنید ...
آشنایی با گیاهان، برگ، ساقه، ریشه، گل (قسمت4)

آشنایی با گیاهان، برگ، ساقه، ریشه، گل (قسمت4)

مشاهده کنید ...
آشنایی با گیاهان، دانه‌ها و هسته‌ها (قسمت5)

آشنایی با گیاهان، دانه‌ها و هسته‌ها (قسمت5)

مشاهده کنید ...
روش‌های متنوع آموزش گیاهان به کودکان (قسمت6)

روش‌های متنوع آموزش گیاهان به کودکان (قسمت6)

مشاهده کنید ...
آشنایی با جانوران، آبزیان (قسمت 7)

آشنایی با جانوران، آبزیان (قسمت 7)

مشاهده کنید ...
آشنایی با جانوران، حلزون‌ها (قسمت 8)

آشنایی با جانوران، حلزون‌ها (قسمت 8)

مشاهده کنید ...
آشنایی با جانوران، گربه‌ها (قسمت 9)

آشنایی با جانوران، گربه‌ها (قسمت 9)

مشاهده کنید ...
آشنایی با جانوران، لاک پشت و خرگوش (قسمت 10)

آشنایی با جانوران، لاک پشت و خرگوش (قسمت 10)

مشاهده کنید ...
قصه‌هایی برای آشنایی با حیوانات (قسمت 11)

قصه‌هایی برای آشنایی با حیوانات (قسمت 11)

مشاهده کنید ...
حواس پنجگانه، شنوایی و لامسه (قسمت 12)

حواس پنجگانه، شنوایی و لامسه (قسمت 12)

مشاهده کنید ...
حواس پنجگانه، بینایی (قسمت 13)

حواس پنجگانه، بینایی (قسمت 13)

مشاهده کنید ...
حواس پنجگانه، چشایی و بویایی (قسمت 14)

حواس پنجگانه، چشایی و بویایی (قسمت 14)

مشاهده کنید ...
آب و شکل‌های متفاوت آن(قسمت 15)

آب و شکل‌های متفاوت آن(قسمت 15)

مشاهده کنید ...
شناور شدن و غوطه‌ور شدن(قسمت 16)

شناور شدن و غوطه‌ور شدن(قسمت 16)

مشاهده کنید ...
صحبت‌های پایانی در آموزش علوم به کودکان (قسمت 17)

صحبت‌های پایانی در آموزش علوم به کودکان (قسمت 17)

مشاهده کنید ...
بازی‌های پیشنهادی ریاضی

بازی‌های پیشنهادی ریاضی

مشاهده کنید ...
مفاهیم مکانی و الگوها

مفاهیم مکانی و الگوها

مشاهده کنید ...
خلاقیت با الگوها و تناظر یک به یک

خلاقیت با الگوها و تناظر یک به یک

مشاهده کنید ...
  • 1
  • 2

کتاب‌های نردبان با همکاری مؤلفان کتاب‌های آموزشی پیش از دبستان اقدام به برگزاری کارگاه‌هایی کرده، که در آن‌ها بهترین روش تدریس این کتاب‌ها به مربیان و شرکت‌کنندگان آموزش داده شده است. شما هم می‌توانید با مراجعه به این بخش و مشاهده‌ی فیلم‌ها بهترین روش‌ را برای آموزش کتاب‌ها به کودکان (ویدیو‌های آموزشی کودکان) یاموزید.