کتاب‌های نردبان با همکاری مؤلفان کتاب‌های آموزشی پیش از دبستان اقدام به برگزاری کارگاه‌هایی کرده، که در آن‌ها بهترین روش تدریس این کتاب‌ها به مربیان و شرکت‌کنندگان آموزش داده شده است. شما هم می‌توانید با مراجعه به این بخش و مشاهده‌ی فیلم‌ها بهترین روش‌ را برای آموزش کتاب‌ها به کودکان (ویدیو‌های آموزشی کودکان) یاموزید.