کتاب های جولیا سی جلدی شد.

کتاب های جولیا سی جلدی شد.

مجموعه ی «کتاب های جولیا» راهکاری برای آموزش غیرمستقیم آداب و مهارت های اجتماعی به کودکان است. این مجموعه با خریداری حق چاپ و نشر برای مخاطبان 6 تا 9…

ط مثل …

ط مثل …

نویسنده: جولیا کوک

مترجم: هایده عبدالحسین‌زاده

قیمت (ریال): 140000