قصه‌ی شیرها از آمپول نمی‌ترسند!

قصه‌ی شیرها از آمپول نمی‌ترسند!

مولی نگران است. وقت دکتر رفتن مولی ست ولی او نمی‌خواهد به دکتر برود، انگار کمی می‌ترسد، اما وقتی رفتار…

دانلود کنید ...
قصه‌ی فرانکلین فراموش می‌کند!

قصه‌ی فرانکلین فراموش می‌کند!

آقای موش کور می‌خواهد به مسافرت برود. فرانکلین از او می‌خواهد که کارهای خانه‌اش را به او بسپارد. او آقای…

دانلود کنید ...
قصه‌ی وسط حرف دیگران نپر!

قصه‌ی وسط حرف دیگران نپر!

لوئیس همیشه وسط حرف دیگران می‌پرد. به نظر خودش فکرهای مهمی در سر دارد و هروقت حرفی برای گفتن دارد،…

دانلود کنید ...
قصه‌ی اجازه بگیریم!

قصه‌ی اجازه بگیریم!

آرجی باز هم تنبیه شده چون یادش رفته است اجازه بگیرد. چند روز پیش به‌جای اینکه سوار سرویس مدرسه شود،…

دانلود کنید ...
قصه‌ی مایکل کرافت از سرزمین بازیافت

قصه‌ی مایکل کرافت از سرزمین بازیافت

اما روزی یک موجود سبز با سر و صدا وسط آشغال‌های شهر فرود می‌آید و مردم را متوجه خودش می‌کند!…

دانلود کنید ...
قصه‌ی دلم می‌خواهد هرکار دوست دارم بکنم

قصه‌ی دلم می‌خواهد هرکار دوست دارم بکنم

آرجی برای انجام دادن هرکاری روش مخصوص به خودش را دارد. او به حرف کسی گوش نمی‌دهد و به همین…

دانلود کنید ...
قصه‌ی نبرد مایکل با قاچاقچی

قصه‌ی نبرد مایکل با قاچاقچی

در یک جمعه شب مایکل دلش می‌خواهد غذای دریایی بخورد؛ اما می‌فهمد که در صورت غذای رستوران نپتون خبری از…

دانلود کنید ...
قصه‌ی نگرانوداکتیل

قصه‌ی نگرانوداکتیل

ویلیام نگرانوداکتیل دایناسور کوچکی است با نگرانی‌های بزرگ. او از تاریکی می‌ترسدو نگران است که به اندازه‌ی دوستانش خوب نباشد.…

دانلود کنید ...
قصه‌ی ملکه‌ی نایلون‌های تق‌تقی

قصه‌ی ملکه‌ی نایلون‌های تق‌تقی

دختر کوچولوی قصه ما مامانی دارد که همیشه نگران صدمه دیدن دخترش است، او همه چیز و همه‌جا را با…

دانلود کنید ...
قصه‌ی نارگل و طوقی

قصه‌ی نارگل و طوقی

پرنده‌ها تندتند بال و پر می‌زدند و می‌خواستند خودشان را از بندهای دام نجات بدهند. دام از زمین جداشد. آفرین!…

دانلود کنید ...
قصه‌ی نارگل و کلاغ

قصه‌ی نارگل و کلاغ

خانم کلاغه انگار بخواهد دلم را بسوزاند، شال‌گردنم را انداخته بود دور گردنش و رفته بود بالای درخت. گفتم: «مگر…

دانلود کنید ...
قصه‌ی نارگل و شغال

قصه‌ی نارگل و شغال

بابا هیولا را گرفته بود و داشت می‌آمد. وای چه هیولای ترسناکی! کله‌ای آهنی داشت و تنش مثل گرگ بود.…

دانلود کنید ...
قصه‌ی نارگل و مرغ مینا

قصه‌ی نارگل و مرغ مینا

من به مرغ مینا آب دادم. دانه دادم. پرهایش را شانه زدم. اما مرغ مینا یک کلمه هم با من…

دانلود کنید ...
قصه‌ی سیرک سیاه (قسمت دوم)

قصه‌ی سیرک سیاه (قسمت دوم)

شیر بزرگه دهانش را باز کرد و دندان‌هایش را نشان داد. دندان‌های نیش بالایش افتاده بودند. شیرلُکنتی گفت: «د...دندون نداره.…

دانلود کنید ...
قصه‌ی سیرک سیاه (قسمت اول)

قصه‌ی سیرک سیاه (قسمت اول)

شیر بزرگه دهانش را باز کرد و دندان‌هایش را نشان داد. دندان‌های نیش بالایش افتاده بودند. شیرلُکنتی گفت: «د...دندون نداره.…

دانلود کنید ...
قصه‌ی گاوی و تله‌موش

قصه‌ی گاوی و تله‌موش

من مطمئنم که تو وقتی می‌توانی به کسی کمک کنی اصلا این جوری نمی‌شوی. خروسه و گوسفنده هم این شکلی…

دانلود کنید ...
قصه‌ی رئیس زمین بازی

قصه‌ی رئیس زمین بازی

کوین تازگی‌ها دوست ندارد بازی کند. هربار که به زمین بازی می‌رود، سامی از راه می‌رسد و به او زور…

دانلود کنید ...
قصه‌ی اول کی باید سلام کند (ماجراهای شوتک)

قصه‌ی اول کی باید سلام کند (ماجراهای شوتک)

بیا بریم بازی! بریم بازی! چرا هی می‌گویم بیا بریم بازی؟ چون من شوتکم. همان شوتکی که بازی کردن را…

دانلود کنید ...
قصه‌ی قیچی کردنم که خوبه (ماجراهای شوتک)

قصه‌ی قیچی کردنم که خوبه (ماجراهای شوتک)

بیا بریم بازی! بریم بازی! چرا هی می‌گویم بیا بریم بازی؟ چون من شوتکم. همان شوتکی که بازی کردن را…

دانلود کنید ...
قصه‌ی حسودوزوروس

قصه‌ی حسودوزوروس

حسودوزوروس دایناسور خیلی حسودی است. او به همه چیز و همه کس حسادت می‌کند. آیا می‌تواند روزی حسادت را کنار…

دانلود کنید ...