اطلاعات شما

ایران

اطلاعات بیشتر

سفارش شما

محصول مجموع
قیمت کل 0 ریال
مجموع 0 ریال

گروه سنی کودکان «ب» به سال‌های آغاز دبستان(اول، دوم و سوم) اطلاق می‌شود؛ دوره ابتدای دبستان، زمانی است که کودک توانایی درک روابط علی و معلولی و مسائل منطقی ساده را دارد، زبان و خط را می‌شناسد و می‌تواند داستان‌های ساده در مورد روابط انسا‌ن‌ها و مفاهیم تربیتی را در قالب قصه های کودکانه درک کند. از دیگر ویژگی‌های کودک گروه سنی «ب» توانایی یادگیری و قدرت حافظه اوست که در نگارش و انتخاب کتاب می‌تواند مورد توجه باشد.

گروه سنی «ج» سال‌های پایانی دبستان را دربرمی‌گیرد که سال‌های سوم، چهارم و پنجم است. کودک در این سن، دارای تفکر انتزاعی رشدیافته، درک بالا و توجه ویژه به علت است. او آماده فعالیت‌های گروهی است و کتاب‌هایی که تفکر انتزاعی او درباره مفاهیمی چون محبت، همدردی، نوع‌دوستی، بخشش و … را رشد می‌دهد بسیار مناسب خواهد بود.