riazi120
# اضافه به لیست علاقه‌مندی‌ها

هنگامی که کودک با ویژگی‌های اشیاء آشنایی پیدا کرد و آن‌ها را شناخت گام بعدی برای آموزش توجه به شباهت و تفاوت‌ها از زاویه‌های متفاوت است.

 

دیدگاه شما 0 دیدگاه کاربران
لطفا صبر کنید