new-Recovered
01-48-1 (1)
01-48-1 (2)
Slide background
کتاب های نردبان
گروه بندی سنی
عضویت در سایت

24 خرد 94

“سبزستان” نخستین بازی زیست‌محیطی ایران

کتاب‌های نردبان با همکاری گروه نرم‌افزاری فلانی برای نخستین بار بازی زیست‌محیطی طراحی کرده است. این بازی برای کودکان و نوجوانان طراحی شده و سعی بر نهادینه کردن فرهنگ جداسازی…

شرکت انتشارات فنی ایران درسال ۱۳۶۰ تأسیس شده است. انتشارات کار خود را با انتشار کتاب‌های فنی آغاز کرد. سپس در زمینه‌ی کتاب‌های کودک به فعالیت خود ادامه داد. از سال 1393 تمامی کتاب‌های کودک و نوجوان این انتشارات تحت عنوان “نردبان “چاپ و منتشر می‌شود.